Logofie

Wie zijn we

Het team

Wij hebben de opleiding ‘Logopedie en audiologie, optie logopedie’ gevolgd en tot een goed einde gebracht waarbij we dus het vereiste diploma behaalden. Individueel hebben wij zodoende een gelijkaardige kennis omtrent de diverse logopedische disciplines, maar elk van ons interesseert zich ook specifieker binnen ons vakgebied.

 

       Sofie Antheunis

 
0486 11 34 18 sofie.antheunis1@telenet.be

       Sofie Antheunis

 
0486 11 34 18 sofie.antheunis1@telenet.be

Coördinator en verantwoordelijke van Logofie en steeds bereikbaar voor alle vragen, opmerkingen, bedenkingen, inlichtingen, … Interesseert zich specifieker naar leerproblemen en –stoornissen waaronder voornamelijk het rekenen. Ook adolescenten uit het secundair kan zij kwalitatief en geïndividualiseerd begeleiden. De aanmelding gebeurt steeds bij Sofie. Ook voor de intake en het eerste onderzoek komt de cliënt bij haar terecht. Daarna wordt a.d.h.v. onderling overleg bepaald wie de meest geschikte logopediste voor dat specifieke kind met zijn/haar individuele behoeften en noden.


Specialisatie: leerstoornissen waaronder vnl. rekenen


Opleiding:  bachelor in de Logopedie te Hogeschool Gent

       Laura Behiels

 
0486 02 93 41 laura.behiels@hotmail.com

       Laura Behiels

 
0486 02 93 41 laura.behiels@hotmail.com

Specialisatie: behandeling leerstoornissen, articulatie en taalmoeilijkheden


Opleiding: bachelor in de logopedie te Hogeschool Gent