Logofie

Werkwijze

 

Hoe verloopt de aanmelding bij de logopedist?

 

1

voorschrift voor logopedisch onderzoek

Als u een logopedisch onderzoek wil laten uitvoeren, moet u eerst een voorschrift hebben. Een geneesheerspecialist of de huisarts komt hiervoor in aanmerking. Het logopedisch onderzoek mag voor de meeste logopedische stoornissen voorgeschreven worden door een neus-keel-oorspecialist, een neuroloog, een neuropsychiater, een psychiater, een kinderneuroloog, een neurochirurg, een pediater en sinds kort dus ook door de huisarts.

2

logopedisch onderzoek

en bilan

Het bilan van de logopedist wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan de specialist. Indien blijkt dat er behandeling is aangewezen, zal de geneesheerspecialist het voorschriftenformulier verder invullen voor de behandeling.

3

voorschrift voor

logopedische behandeling

Eens het voorschriftenformulier voor onderzoek en behandeling vervolledigd is, kan de logopedische behandeling starten en kan het dossier voor het ziekenfonds worden opgemaakt.   Afhankelijk van de specifieke aard van de logopedische stoornis wordt een weekfrequentie afgesproken voor de therapie. Deze kan plaatsvinden in de praktijk, op school of binnen de thuissituatie.  

4

dossier voor het ziekenfonds

De logopedist stelt het dossier samen dat gericht is aan de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Er wordt ook een ‘aanvraagformulier om tegemoetkoming in de kosten voor logopedische verstrekkingen’ ingevuld en toegevoegd. Dit aanvraagformulier dient te worden voorzien van de handtekening van de rechthebbende en van een kleefstrook u van het ziekenfonds. Het volledig dossier voor aanvraag van tussenkomst bestaat uit: • het voorschriftenformulier voor logopedisch onderzoek en logopedische therapie • het bilan van de logopedist •  het aanvraagformulier met handtekening en kleefbriefje • het aanvraagformulier met handtekening en kleefbriefje   Dit dossier dient binnen de 60 dagen na de eerste datum van het logopedisch onderzoek te worden ingediend.

Honoraria logopedie

 
Honoraria Remgeld rechthebbenden zonder verhoogde tussenkomst Remgeld rechthebbenden met voorkeursregeling / verhoogde tussenkomst
Aanvangsbilan per 30minuten 32,83 euro 7,50 euro 3 euro
Evolutiebilan 46,80 euro 11 euro 4,50 euro
Zittingen van 30 minuten 24,06 euro 5,50 euro 2 euro
Zitting van 60 minuten 48,32 euro 11 euro 4,50 euro
Ouderbegeleiding 48,32 euro 11 euro 4,50 euro

Meer informatie

Als u vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren. Indien u dieper op deze materie wil ingaan kan u ook volgende bronnen raadplegen: